80/6 Đinh Tiên Hoàng Phường 1 TP. Bảo Lộc. Lâm Đồng

Tin tức

Quy định nào giúp khoanh định khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông?

quy định nào giúp khoanh định khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông?

27-01-2021 01:57
Khác với những khu vực cấm hoạt động khai thác, thì những khu vực như thế nào được khoanh định là tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông? Có...

Những khu vực như thế nào được xem là khu vực cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông?

những khu vực như thế nào được xem là khu vực cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông?

27-01-2021 01:55
Xin hỏi những đặc điểm địa hình, địa chất, hình thái của lòng sông và những đặc điểm do luật định dùng để xác định những khu vực được khoang định...

Những khu vực khoanh định nhằm cấm hoạt động, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông?

những khu vực khoanh định nhằm cấm hoạt động, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông?

27-01-2021 01:53
Những hành vi khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông không đúng cách hoặc khai thác vượt quá định mức rất dễ gây nguy hại cho những khu vực lân cận. Chính vì...

Thực hiện việc kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông cần tuân theo những điều kiện, yêu cầu nào?

thực hiện việc kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông cần tuân theo những điều kiện, yêu cầu nào?

27-01-2021 01:51
Hiện nay, tôi đang tìm hiểu kinh doanh lĩnh vực khoáng sản. Về những điều kiện, yêu cầu trong việc kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông được pháp luật quy...

Bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông được quy định thế nào?

bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông được quy định thế nào?

21-01-2021 03:06
Đối với những chủ thể được phép khai thác hoặc kinh doanh, sau khi khai thác tại các bến, bãi cần đáp ứng những yêu cầu nào? Văn bản pháp luật mới nhất quy...

Ai có quyền đề xuất quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng?

ai có quyền đề xuất quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng?

21-01-2021 03:04
Trên cơ sở danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước, cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện việc đề xuất quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng? Văn...

Thực hiện việc kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông cần tuân theo những điều kiện, yêu cầu nào?

thực hiện việc kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông cần tuân theo những điều kiện, yêu cầu nào?

21-01-2021 03:02
Hiện nay, tôi đang tìm hiểu kinh doanh lĩnh vực khoáng sản. Về những điều kiện, yêu cầu trong việc kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông được pháp luật quy...

Điều kiện hoạt động của những phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên sông

điều kiện hoạt động của những phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên sông

21-01-2021 03:01
Xin hỏi, tôi có kế hoạch sẽ thực hiện cùng những đồng nghiệp của mình, thực hiện việc khai thác cát, sỏi lòng sông. Tôi không biết những phương tiện vận...

Việc quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng thực hiện theo những nội dung nào?

việc quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng thực hiện theo những nội dung nào?

21-01-2021 02:59
Xin hỏi, văn bản mới nhất quy định những nội dung trong việc quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng? Chân thành cảm ơn.
Copyright © 2019 - Ngocthachsa.com - Thiết kế web 0934.077.882
Chỉ đường