80/6 Đinh Tiên Hoàng Phường 1 TP. Bảo Lộc. Lâm Đồng

Tin tức

Trách nhiệm của Bộ Công thương trong quản lý các hoạt động liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông

trách nhiệm của bộ công thương trong quản lý các hoạt động liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông

21-01-2021 02:57
Tôi có thắc mắc về trách nhiệm của Bộ Công thương trong quản lý các hoạt động liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông. Không biết có đã có căn cứ pháp lý...

Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong quản lý công việc liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông

trách nhiệm của bộ giao thông vận tải trong quản lý công việc liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông

21-01-2021 02:55
Xin hỏi, trong phạm vi bảo vệ an toàn tuyến luồng, các công trình trên sông và các công việc khác do pháp luật quy định, Bộ Giao thông vận tải có những trách nhiệm...

Trách nhiệm của Bộ xây dựng được quy định ra sao trong việc khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông

trách nhiệm của bộ xây dựng được quy định ra sao trong việc khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông

21-01-2021 02:49
Trong vấn đề quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, Bộ Xây dựng có những trách nhiệm gì? Nêu quy định pháp luật mới nhất về vấn đề...

Chủ thể nào thực hiện quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng?

chủ thể nào thực hiện quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng?

13-01-2021 09:16
Xin hỏi, việc quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng do ai thực hiện? Có văn bản pháp luật mới nào về vấn đề này chưa? Xin cảm ơn.

Nhũng nội dung trên Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông được quy định như thế nào?

nhũng nội dung trên giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông được quy định như thế nào?

13-01-2021 09:15
Xin hỏi, những nội dung thể hiện trong Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông được quy định như thế nào trong văn bản pháp luật mới nhất? Xin cảm ơn.

Trách nhiệm của Bộ Công an đối với các công việc liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông

trách nhiệm của bộ công an đối với các công việc liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông

13-01-2021 09:13
Xin chào ban tư vấn, tôi có thắc mắc như sau: Những hoạt động liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông, Bộ Công an có những trách nhiệm gì đối với các hoạt động...

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong các hoạt động liên quan đến cát, sỏi lòng sông

trách nhiệm của bộ tài nguyên và môi trường trong các hoạt động liên quan đến cát, sỏi lòng sông

13-01-2021 09:12
Xin hỏi, trong các vấn đề liên quan đến việc khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường có những trách nhiệm gì? Nêu căn cứ pháp lý...

Đặt bao cát dưới sông để cản trở dòng nước bị xử lý thế nào?

đặt bao cát dưới sông để cản trở dòng nước bị xử lý thế nào?

13-01-2021 09:10
Vườn nhà tôi và vườn ông Anh (hàng xóm) ở gần nhau và gần con sông, vườn ông anh ở trên. Vào mùa hạn ông anh đã đặt bao cát dưới sông ngăn dòng chảy để...

Vận chuyển cát trái phép bị xử lý như thế nào?

vận chuyển cát trái phép bị xử lý như thế nào?

13-01-2021 09:08
Theo Khoản 1 Điều 2 Luật khoáng sản 2010 quy định "Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn...
Copyright © 2019 - Ngocthachsa.com - Thiết kế web 0934.077.882
Chỉ đường