80/6 Đinh Tiên Hoàng Phường 1 TP. Bảo Lộc. Lâm Đồng

Tin tức

Khai thác cát vượt công suất bị phạt bao nhiêu?

khai thác cát vượt công suất bị phạt bao nhiêu?

07-01-2021 03:31
Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đúng vị trí, tọa độ trong giấy phép bị phạt bao nhiêu? / Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không theo chế độ trong...

Nguyên tắc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông

nguyên tắc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông

07-01-2021 03:29
Nội dung quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch tỉnh / Ai có quyền đề xuất quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng? / Việc...

Yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trong lòng hồ

yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trong lòng hồ

07-01-2021 03:28
Các chủ thể khai thác cát, sỏi trên bãi sông cần đáp ứng những yêu cầu nào để bảo vệ lòng, bờ, bãi sông? / Những yêu cầu về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông...

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án khai thác khoáng sản rắn, cát, sỏi, vật liệu s

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đtm của dự án khai thác khoáng sản rắn, cát, sỏi, vật liệu s

07-01-2021 03:25
Khai thác khoáng sản làm hư cột cờ bị phạt bao nhiêu? / Khai thác khoáng sản khu vực biên giới bị phạt thế nào? / Tạm dừng khai thác khoáng sản có được điều...

Công ty cát Cam Ranh: Gắn hiệu quả với phát triển bền vững

công ty cát cam ranh: gắn hiệu quả với phát triển bền vững

07-01-2021 03:24
Là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi có trữ lượng cát nhiều nhất, chất lượng cát Khánh Hòa nổi tiếng thế giới bởi ít tạp chất, đạt tiêu chuẩn để sản...

 Xây dựng tình yêu từ... cát

xây dựng tình yêu từ... cát

07-01-2021 03:19
Bên dây chuyền sàng, tuyển, rửa cát số 2, chúng tôi được nghe anh Chu Văn Cúc (41 tuổi), quê Hà Tĩnh tâm sự về nghề và sự gắn bó của anh với vùng đất cát...

Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông có ghi thông tin thiết bị sử dụng để khai thác không?

giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông có ghi thông tin thiết bị sử dụng để khai thác không?

31-12-2020 10:17
Quy trình cho phép người dân khai thác cát / Hồ sơ khai thác cát san lấp tại bãi bồi sông Hồng / Điều kiện, thủ tục để doanh nghiệp được cấp phép khai thác...

Mỏ cát silic Cam Ranh - Khánh Hòa

mỏ cát silic cam ranh - khánh hòa

31-12-2020 10:15
Mỏ cát silic Cam Ranh - Khánh Hòa là mỏ cát silic có trữ lượng và chất lượng hàng đầu thế giới, kết hợp với công nghệ hiện đại và hệ thống quản lý chất...

Cát silic khi xuất khẩu cần xin phép không?

cát silic khi xuất khẩu cần xin phép không?

31-12-2020 10:08
Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép điều kiện ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP xét thấy mặt hàng cát silic xuất khẩu không cần...
Copyright © 2019 - Ngocthachsa.com - Thiết kế web 0934.077.882
Chỉ đường