169 Chu Văn An Phường 2 TP. Bảo Lộc. Lâm Đồng

Tin tức

Chủ thể nào thực hiện quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng?

chủ thể nào thực hiện quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng?

13-01-2021 09:16
Xin hỏi, việc quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng do ai thực hiện? Có văn bản pháp luật mới nào về vấn đề này chưa? Xin cảm ơn.

Nhũng nội dung trên Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông được quy định như thế nào?

nhũng nội dung trên giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông được quy định như thế nào?

13-01-2021 09:15
Xin hỏi, những nội dung thể hiện trong Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông được quy định như thế nào trong văn bản pháp luật mới nhất? Xin cảm ơn.

Trách nhiệm của Bộ Công an đối với các công việc liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông

trách nhiệm của bộ công an đối với các công việc liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông

13-01-2021 09:13
Xin chào ban tư vấn, tôi có thắc mắc như sau: Những hoạt động liên quan đến cát, sỏi trong lòng sông, Bộ Công an có những trách nhiệm gì đối với các hoạt động...

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong các hoạt động liên quan đến cát, sỏi lòng sông

trách nhiệm của bộ tài nguyên và môi trường trong các hoạt động liên quan đến cát, sỏi lòng sông

13-01-2021 09:12
Xin hỏi, trong các vấn đề liên quan đến việc khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường có những trách nhiệm gì? Nêu căn cứ pháp lý...

Đặt bao cát dưới sông để cản trở dòng nước bị xử lý thế nào?

đặt bao cát dưới sông để cản trở dòng nước bị xử lý thế nào?

13-01-2021 09:10
Vườn nhà tôi và vườn ông Anh (hàng xóm) ở gần nhau và gần con sông, vườn ông anh ở trên. Vào mùa hạn ông anh đã đặt bao cát dưới sông ngăn dòng chảy để...

Vận chuyển cát trái phép bị xử lý như thế nào?

vận chuyển cát trái phép bị xử lý như thế nào?

13-01-2021 09:08
Theo Khoản 1 Điều 2 Luật khoáng sản 2010 quy định "Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn...

Khai thác cát vượt công suất bị phạt bao nhiêu?

khai thác cát vượt công suất bị phạt bao nhiêu?

07-01-2021 03:31
Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đúng vị trí, tọa độ trong giấy phép bị phạt bao nhiêu? / Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không theo chế độ trong...

Nguyên tắc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông

nguyên tắc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông

07-01-2021 03:29
Nội dung quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch tỉnh / Ai có quyền đề xuất quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng? / Việc...

Yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trong lòng hồ

yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trong lòng hồ

07-01-2021 03:28
Các chủ thể khai thác cát, sỏi trên bãi sông cần đáp ứng những yêu cầu nào để bảo vệ lòng, bờ, bãi sông? / Những yêu cầu về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông...
Copyright © 2019 - Ngocthachsa.com - Thiết kế web 0934.077.882
Chỉ đường